Warunki usługi

WARUNKI USŁUGI

 1. PRZEGLĄD

Ta strona jest obsługiwana przez We Are Knitters („WAK”). W całej stronie terminy „my”, „nas” i „nasze” odnoszą się do Wak. WAK oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne z tej witryny dla Ciebie, użytkownika, uzależniony od akceptacji wszystkich warunków, zasad i powiadomień podanych w niniejszym dokumencie.

Odwiedzając naszą witrynę i/lub kupując od nas coś od nas, angażujesz się w naszą „usługę” i zgadzasz się być związanym z następującymi warunkami („Warunki usług”, „Warunki”), w tym dodatkowe warunki i zasady i zasady Odwołuje się tutaj i/lub dostępny przez HyperLink. Niniejsze Warunki usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym bez ograniczeń użytkowników, którzy są przeglądarkami, dostawcami, klientami, kupcami i/ lub współpracownikami treści.

Przed dostępem lub skorzystaniem z naszej strony internetowej należy przeczytać niniejsze Warunki Usługi. Uzyskując dostęp do dowolnej części Witryny lub korzystanie z dowolnej części witryny, zgadzasz się na związanie niniejszych Warunków usług. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej Umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeżeli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu będą również podlegać Warunkom Usługi. Możesz przejrzeć najbardziej aktualną wersję warunków usługi w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków usług, publikując aktualizacje i/lub zmiany na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z Witryny lub dostęp do strony po opublikowaniu wszelkich zmian stanowi akceptację tych zmian.

 

 1. Warunki sklepu internetowego

Zgadzając się na niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że jesteś co najmniej wiekiem większości w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś w wieku większości w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na zgodę Pozwól każdemu z mniejszych osób na utrzymaniu na korzystanie z tej witryny.

Nie możesz używać naszych produktów do żadnego nielegalnego lub nieautoryzowanego celu, ani nie możesz, w użyciu usługi, narusza wszelkie przepisy dotyczące jurysdykcji (w tym między innymi przepisów dotyczących praw autorskich).

Nie wolno przekazywać żadnych robaków, wirusów ani żadnego kodeksu niszczycielskiego charakteru.

Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z warunków spowoduje natychmiastowe rozwiązanie twoich usług.

 

 1. OGÓLNE WARUNKI

Posiadamy lub licencjonujemy od stron trzecich wszystkie treści na stronie internetowej i są dostępne w ramach Usług („Treść witryny”). Cała treść witryny pozostaje naszą jedyną własnością i jest chroniona na podstawie wszystkich odpowiednich praw autorskich, znaków towarowych i innych obowiązujących przepisów. Nic na stronie internetowej na Usługach nie powinno być interpretowane jako przyznawanie jakiejkolwiek licencji lub praw do korzystania z lub dystrybucji treści witryny, bez naszej wyraźnej pisemnej umowy.

Zgadzasz się nie rozmnażać, kopać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać jakąkolwiek część usługi, korzystanie z Usługi lub dostęp do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pomocą której usługa jest świadczona, bez wyraźnej pisemnej zgody przez nas .

Nagły użyte w niniejszej Umowie są uwzględnione wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w inny sposób wpływają na te warunki.

  

 1.   Dokładność, kompletność i terminowość informacji

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiał na tej stronie jest przewidziany wyłącznie do ogólnych informacji i nie należy ich polegać ani wykorzystywane jako wyłączna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji podstawowych, dokładniejszych, bardziej kompletnych lub bardziej terminowych źródeł informacji. Wszelkie zależność od materiału na tej stronie jest na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie nie są aktualne i są dostarczane wyłącznie dla twojego odniesienia. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizować żadnych informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie. 

 

 1. Modyfikacje usługi i cen

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub przerwania usługi (lub dowolnej jej części lub jej treści) bez powiadomienia w dowolnym momencie.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za Ciebie ani żadnych stron trzecich za modyfikację, zmianę cen, zawieszenie lub przerwanie usługi.

 

 1.     Produkty lub usługi

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie tylko zgodnie z naszą polityką zwrotną.

Dostaliśmy wszelką staranie, aby wyświetlić tak dokładnie, jak to możliwe, kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru twojego monitora komputera będzie dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy wykonywać to prawo indywidualnie dla poszczególnych przypadków. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości wszelkich oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktu mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedzenia, według własnego uznania nas. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta dla każdego produktu lub usługi złożonej na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest zabroniona.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni twoje oczekiwania lub że wszelkie błędy w usłudze zostaną poprawione.

 

 1. Dokładność rozliczeń i informacji o koncie

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy złożonego z nami zamówienia. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupy na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą zawierać zamówienia złożone według tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień korzystających z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy próbować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem fakturowania/numeru telefonu w momencie wydania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania rozkazów, aby według naszego jedynego osądu wydawały się być oddane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się podać bieżące, kompletne i dokładne informacje o zakupie i konta dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się niezwłocznie zaktualizować swoje konto i inne informacje.

 

 1. Opcjonalne narzędzia

Możemy zapewnić dostęp do narzędzi innych firm, nad którymi nie monitorujemy ani nie mamy kontroli, ani danych wejściowych.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi ”i„ jako dostępnych ”bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakichkolwiek i bez poparcia. Nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Wszelkie użycie opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny jest całkowicie na własne ryzyko i dyskrecję i powinieneś upewnić się, że znasz i zatwierdzasz warunki, na których narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców (firm) stron trzecich.

W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym wydanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają również niniejszym Warunkom Usług.

 

 1. Linki innych firm

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej usługi mogą obejmować materiały stron trzecich.

Linki stron trzecich na tej stronie mogą skierować Cię na strony stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie będziemy wymagać żadnej odpowiedzialności ani odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe innych firm lub za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonanych w związku z jakymi stronami stron trzecich. Przejrzyj dokładnie zasady i praktyki stron trzecich i upewnij się, że rozumiesz je przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich powinny być kierowane do stron trzecich.

 

 1. Komentarze użytkowników, opinie i inne zgłoszenia

Jeśli na nasze żądanie wysyłasz pewne konkretne zgłoszenia (na przykład wpisy do konkursu) lub bez prośby, wysyłasz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, e -mailem, pocztą lub w inny sposób (Łącznie, „komentarze”), zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie, bez ograniczeń, edycji, kopiowania, publikowania, dystrybucji, tłumaczenia i w inny sposób używania w dowolnym medium wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do utrzymania jakichkolwiek komentarzy w pewnym zaufaniu; (2) wypłacić odszkodowanie za wszelkie komentarze; lub (3) odpowiedzieć na wszelkie komentarze.

Nie możemy, ale nie zobowiązujemy się do monitorowania, edytowania lub usuwania treści, które według własnego uznania ustalamy, że są niezgodne z prawem, obraźliwe, groźne, zniesławiające, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób zastrzeżenia lub narusza własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki służby .

Zgadzasz się, że twoje komentarze nie naruszą żadnego prawa żadnego strony trzecie, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub zastrzeżonych. Ponadto zgadzasz się, że twoje komentarze nie będą zawierały zniesławiania lub w inny sposób niezgodne z prawem, obraźliwe lub obsceniczne materiały lub zawierają wirus komputerowy lub inne złośliwe oprogramowanie, które w jakikolwiek sposób mogłyby wpłynąć na obsługę usługi lub dowolnej powiązanej witryny. Nie możesz użyć fałszywego adresu e-mail, udawać, że jesteś kimś innym niż ty sam, lub w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub zewnętrzne, co do pochodzenia wszelkich komentarzy. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie komentarze, które dokonasz i ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za żadne komentarze opublikowane przez Ciebie lub jakiekolwiek strony trzecie. 

 

 1. Imprezy na drutach i inne wydarzenia

Za pośrednictwem naszych usług zapewniamy narzędzia, które umożliwiają naszym użytkownikom zorganizowanie lub uczęszczanie do drużyn na drutach lub inne fizyczne spotkania w miejscach, które obejmują, ale nie są ograniczone do prywatnych domów lub prywatnych placówek komercyjnych (takich jak kawiarnia) lub w publicznym lub innych prywatnych lub innych prywatnych miejsca („wydarzenia”). Nie nadzorujemy tych wydarzeń i nie jesteśmy w żaden sposób zaangażowane w działania jakichkolwiek osób, w tym ambasadorów lub uczestników, podczas tych wydarzeń. W rezultacie nie mamy kontroli nad tożsamością lub działaniami osób obecnych na tych wydarzeniach i nie sprawdzają naszych ambasadorów ani innych uczestników ani nie przeprowadzają żadnych kontroli przeszłości lub innych dochodzeń, i prosimy, aby nasi użytkownicy zachowali ostrożność i dobry osąd podczas uczestnictwa w tych wydarzeniach.

Ponieważ nie nadzorujemy ani nie kontrolujemy interakcji zdarzeń między użytkownikami naszych usług, ambasadorami, uczestnikami i innymi osobami lub firmami, a ponieważ nie jesteśmy w żaden sposób zaangażowani w transport fizyczny do lub z wydarzeń lub z działaniami jakichkolwiek osób , uczestnicy lub ambasadorzy na wydarzeniach, a ponieważ nie możemy zagwarantować prawdziwej tożsamości, wieku lub innych cech użytkowników usług, a ponieważ mamy bardzo ograniczoną kontrolę, jeśli w ogóle, nad jakością, bezpieczeństwem, moralnością, legalnością, prawdomównością lub dokładnością W różnych aspektach wydarzeń zgadzasz się, że ponosicie wszelkie ryzyko i zgadzasz się zwolnić nas (i nasi funkcjonariusze, dyrektorzy, akcjonariusze, agenci, pracownicy, podmioty stowarzyszone, spółki zależne i partnerów stron trzecich) z roszczeń, żądań i szkód ( rzeczywisty i konsekwentny) wszelkiego rodzaju i natury, znany i nieznany, podejrzany i nieoczekiwany, ujawniony i nieujawniony, teraz iw przyszłości, wynikający z lub w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub frekwencji na wydarzeniach, naszym rozwiązywanie Wszelkie spory wśród użytkowników i/lub Twój transport do lub od, obecny lub działania ciebie lub innych osób, wydarzenie. Ponadto zrzekasz się wszelkich praw i korzyści w inny sposób przyznanych jakimkolwiek ustawowym lub niestatutowym prawem każdej jurysdykcji, która miałaby ograniczyć zakres zwolnienia lub zwolnienia. Rezygnujesz i zrezygnujesz z wszelkich praw i korzyści, które masz lub możesz mieć na podstawie sekcji 1542 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia lub jakiegokolwiek podobnego przepisu ustawowego lub nie-statusowego prawa jakiejkolwiek innej jurysdykcji (w tym między innymi państw Missouri , Delaware i Pennsylvania) w pełnym stopniu, że możesz zgodnie z prawem odstąpić 

 

 1. Błędy, nieścisłości i pominięcia

Czasami mogą znajdować się informacje na naszej stronie lub w usłudze zawierającej błędy typograficzne, niedokładności lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktu, czasów tranzytu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania wszelkich błędów, niedokładności lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeżeli jakiekolwiek informacje w usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia) .

Nie zobowiązujemy się do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej, w tym bez ograniczeń, informacji o wycenie, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Nie należy podjąć określonej daty aktualizacji lub odświeżania lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej, aby wskazać, że wszystkie informacje w usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

 

 1. Zabronione zastosowania

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach Usługi, nie może Ci korzystać z Witryny lub jej treści: (a) w dowolnym nielegalnym celu; (b) ubiegać się o wykonanie lub uczestnictwo w jakichkolwiek niezgodnych z prawem czynności; (c) naruszenie wszelkich przepisów międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych, przepisów, przepisów lub lokalnych zarządzeń; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych; (e) nękanie, nadużywanie, zniechęcenie, krzywdy, zniesławienie, oszczerstwo, dyskredytowanie, zastraszanie lub dyskryminacja w oparciu o płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przedstawienie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłać lub przesyłać wirusy lub jakikolwiek inny rodzaj złośliwego kodu, który będzie lub może być używany w dowolny sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) w celu zebrania lub śledzenia danych osobowych innych; (i) do spamu, phish, apteka, pretekstu, pająka, pełzania lub zeskrobania; (j) w każdym nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) zakłócać lub obejść funkcje bezpieczeństwa Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej do naruszenia dowolnego zabronionego zastosowania lub z jakiegokolwiek innego powodu według naszego wyłącznego uznania.

 

 

 1. Zastrzeżenie gwarancji; Ograniczenie odpowiedzialności

 Nie gwarantujemy, nie przedstawiamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszej usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać z korzystania z Usługi, będą dokładne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez powiadomienia.

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z lub niemożności korzystania usługa jest na twoim ryzyku. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczone za pośrednictwem Usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) podane „tak, jak jest” i „jak dostępne” do użytku, bez żadnych reprezentacji, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyrażania lub Implikowane, w tym wszystkie dorozumiane gwarancje lub warunki zdolności handlowej, jakość handlową, sprawność w określonym celu, trwałość, tytuł i brak naruszenia.

W żadnym wypadku w żadnym przypadku nasi dyrektorzy, dyrektorzy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażnicy, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub specjalne lub Kolejne odszkodowania, w tym bez ograniczeń, utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utrata danych, koszty zastępcze lub jakiekolwiek podobne szkody, oparte na umowie, tortach (w tym zaniedbanie), ścisłą odpowiedzialność lub w inny sposób wynikające z twojego Korzystanie z dowolnej usługi lub jakichkolwiek produktów pozyskiwanych za pomocą Usługi lub do jakiegokolwiek innego roszczenia związanego z korzystaniem z Usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym, między innymi, błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści lub dowolnej treści lub dowolnej treści lub dowolnej treści Utrata lub uszkodzenie jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z usługi lub dowolnej treści (lub produktu) zamieszczonych, przesyłanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zalecono ich możliwość. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wykluczenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody konsekwencji lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

 

 1. ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się na odszkodowanie, obronę i posiadanie nieszkodliwego WAK i naszego rodzica, spółek zależnych, podmiotów stowarzyszonych, partnerów, funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów, kontrahentów, licencjodawców, dostawców usług, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, nieszkodliwych z jakiegokolwiek roszczenia lub popytu, w tym rozsądnego roszczenia lub popytu, w tym rozsądnego popytu, w tym rozsądnego roszczenia Opłaty adwokatów, dokonane przez jakiekolwiek strony trzecie z powodu naruszenia niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, które uwzględniają przez odniesienie lub naruszenie jakiegokolwiek prawa lub prawa stron trzecich.

  

 1. Oddzielność

W przypadku ustalenia, że ​​jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Usługowych jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie jednak możliwe do pełnego możliwości dozwolonego przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna zostanie uznana za oddzielenie od tych warunków Usługa, takie ustalenie nie wpływa na ważność i wykonalność jakichkolwiek innych pozostałych przepisów. 

 

 1. ZAKOŃCZENIE

Zobowiązania i zobowiązania stron poniesionych przed datą rozwiązania przetrwają rozwiązanie niniejszej Umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze Warunki świadczenia usług są skuteczne, chyba że i do momentu zakończenia przez ciebie lub nas. Możesz rozwiązać niniejsze Warunki usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych usług lub podczas zaprzestania korzystania z naszej witryny.

Jeśli w naszym jedynym osądowi zawiodłeś lub podejrzewamy, że nie udało ci się przestrzegać dowolnego terminu lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia i pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie uzupełniane kwoty do i włączyć datę rozwiązania; i/lub odpowiednio może odmówić dostępu do naszych usług (lub dowolnej ich części). 

 

 1. CAŁOŚĆ POROZUMIENIA

Nieprzestrzeganie nas lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków służby nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub zasady operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całą umowę i zrozumienie między tobą a nami oraz regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub współczesne umowy, komunikację i propozycje , czy to ustne lub pisemne, między tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje warunków świadczenia usług).

Wszelkie dwuznaczności w interpretacji niniejszych Warunków służby nie będą interpretowane przeciwko Stronie Practing.

 

 1. PRAWO RZĄDOWE

Niniejsze Warunki świadczenia usług i wszelkie odrębne umowy, w których świadczymy usługi, podlegają i interpretowane zgodnie z prawami Madrytu w Hiszpanii bez odniesienia do konfliktu lub wyboru zasad prawa. Kontrolujemy i obsługujemy stronę internetową oraz świadczymy usługi z Hiszpanii (niezależnie od tego, gdzie znajdują się serwery hostingowe). Zgadzasz się, że jurysdykcja i miejsce do wszelkich postępowań sądowych dotyczących strony internetowej Usługi lub niniejsze Warunki świadczenia usług znajdują się w odpowiednich sądach zlokalizowanych w Madrycie w Hiszpanii. Nie gwarantujemy ani nie sugerujemy, że strona internetowa lub usługi są odpowiednie do użytku poza Hiszpanią. Informacje określone na tej stronie dotyczącej wszelkich produktów lub usług mają zastosowanie tylko w Hiszpanii, a te produkty lub usługi mogą nie być dostępne we wszystkich lokalizacjach. Jeśli znajdujesz się poza Hiszpanią, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zgodność z obowiązującymi lokalnymi przepisami. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek obowiązki, opłaty, podatki lub inne opłaty poniesione z powodu międzynarodowych przesyłek towarów lub w inny sposób

 

 1. Zmienia się na Warunkach usług

Na tej stronie możesz przejrzeć najbardziej aktualną wersję Warunków usług.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastępowania dowolnej części niniejszych Warunków usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej witryny pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej lub dostępu do usługi po opublikowaniu wszelkich zmian w niniejszych Warunkach usług stanowi akceptację tych zmian.

 

 1. ZAPYTANIA

W przypadku dalszych zapytań napisz za pośrednictwem naszych Centrum pomocy.

 

Czy musisz nam teraz pozwolić na błąd lub coś, czego nie radzimy sobie dobrze? Napisz do nas w Rzeczniku Rzeczniku [] WeareKnitters.com, a my będziemy traktować to z maksymalną poufnością i priorytetem.

 

 

Jesteśmy knitterami s.l

B86080595

C/ Serrano 110, 5º

28006, Madryt

 

Número de inscripción de la sociedad: inscripción 1ª

Ley Papive: Española