Jak zmniejszyć szwy

W celu zmniejszenia liczby szwów na igle.