Zgodność appi

Aplikacja używana do zapewnienia RODO, LGPD, CCPA-CPRA, VCDPA, CPA, CTDPA, APPI, zgodności z Pipeda tej Witryny zbiera adres IP i adres e-mail w celu przetworzenia danych. Więcej sprawdzania Polityka prywatności i warunki usług

Wyświetlanie danych

Możesz użyć poniższego linku, aby zaktualizować dane konta, jeśli nie jest to dokładne.

Przenośność danych

Możesz użyć poniższych linków, aby pobrać wszystkie dane, które przechowujemy i używamy, aby uzyskać lepsze wrażenia w naszym sklepie.

Dostęp do danych osobowych

Możesz użyć poniższego linku, aby poprosić o raport, który będzie zawierał wszystkie dane osobowe, które dla Ciebie przechowujemy.

Nie sprzedaj moich danych osobowych osobom trzecim

Możesz złożyć prośbę, aby poinformować nas, że nie zgadzasz się, aby dane osobowe zostaną zebrane lub sprzedane osobom trzecim.

Prawo do zapomnienia

Użyj tej opcji, jeśli chcesz usunąć dane osobowe i inne z naszego sklepu. Weź pod uwagę, że Ten proces usunie Twoje konto, więc nie będziesz już mógł go uzyskać dostęp.