POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych użytkowników uzyskanej na tej stronie internetowej jest:

WE ARE KNITTERS S.L.  (zwany dalej, “WE ARE KNITTERS”, z siedzibą przy c/ Serrano, 110 - Piso 5º - 28006 Madryt, Hiszpania i adresem mailowym: info@weareknitters.com).

WE ARE KNITTERS przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu:

  1. Utrzymywania, rozwoju i zarządzania relacją handlową sformalizowaną poprzez zakontraktowanie produktów i/lub usług za pośrednictwem tej strony internetowej. Podstawą prawną do tego jest zgoda samego Użytkownika i/lub umowa na której opiera się ta relacja handlowa. Dane przetwarzane w tym celu będą przechowywane tak długo, jak utrzymywana jest ww. relacja, a w momencie jej zakończenia zgodnie z okresem przechowywania i terminem przedawnienia przewidzianymi prawnie.
  2. Odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji i/lub pytania ze strony Użytkownika. Podstawą prawną do tego jest zgoda wyrażona przez samego Użytkownika. Dane używane w tym celu będą przechowywanie zgodnie z okresem przechowywania i terminem przedawnienia przewidzianymi prawnie.
  3. Przekazywania klientowi komunikatów handlowych, również za pomocą mediów elektronicznych, odnośnie produktów, usług i nowości WE ARE KNITTERS, jak również odnośnie produktów WE ARE KNITTERS przygotowanych we współpracy z przedsiębiorstwami trzecimi należącymi do następujących sektorów: tekstylnego, mody, produktów spożywczych i napojów, kosmetyki i produktów użytku osobistego, towarów szybkozbywalnych i NGO. Podstawą prawną do tego jest zgoda wyrażona przez samego Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na użytek danych w tym celu powinien zaznaczyć wyznaczone do tego pole na stronie internetowej.
  4. Publikacji na stronie WE ARE KNITTERS treści, zdjęć i danych Użytkownika związanych z jego kontami w mediach społecznościowych. Ta zgoda na udostępnienie danych i przeniesienie praw intelektualnych ww. treści ma na celu publikację na stronie WE ARE KNITTERS, co oznacza, że będą one dostępne na skalę międzynarodową. W każdym przypadku, podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda samego zainteresowanego. Dane zostaną zachowane, aż do momentu cofnięcia tej zgody, trwania zobowiązań prawnych bądź wywiązania się z obowiązków.

 WE ARE KNITTERS nie udostępnia danych osobowych żadnym podmiotom trzecim z wyjątkiem treści, fotografii i danych związanych z mediami społecznościowymi Użytkowników, którzy wyraźnie wydali na to zgodę i które będą potrzebne do publikacji na stronie internetowej WE ARE KNITTERS. WE ARE KNITTERS może udostępnić również dane Administracji Publicznej w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. Ponadto może przekazać dane osobowe następującym kategoriom administratorów: dostawcy łączności elektronicznej i informatyki biurowej online, hosting, software związany z zarządzaniem przedsiębiorstwem, prywatne agencje administracyjne, księgowość, audytorzy i prawnicy, firmy magazynierskie i transportowe.

WE ARE KNITTERS może przekazać dane osobowe osobom trzecim związanym z działalnością WE ARE KNITTERS znajdującym się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej podlegającym Privacy Shield, która liczy się z decyzją Komisji Europejskiej o adekwatności (Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250).

Osoba zainteresowana może w każdym momencie skorzystać z prawa do dostępu do dany, ich usunięcia, częściowego ograniczenia lub wprowadzenia jakichkolwiek zmian poprzez wysłanie emaila na adres info@weareknitters.com, lub pocztą tradycyjną na adres: WE ARE KNITTERS, c/ Serrano, 110 - Piso 5º - 28006 Madryt, Hiszpania. W przypadkach, w których podstawą prawną jest zgoda wyrażona przez Użytkownika, Użytkownik ma prawa wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Informujemy, że nieudostępnienie wymaganych informacji może spowodować, iż sformalizowanie lub zrealizowanie zobowiązań będących przedmiotem umowy może okazać się niemożliwe.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność przekazanych danych osobowych. WE ARE KNITTERS nie ponosi odpowiedzialności w wypadku nieścisłości lub fałszu. W momencie gdy przetwarzanie danych ma na celu publikację treści, zdjęć i danych związanymi z kontami Użytkownika w mediach społecznościowych, Użytkownik rozumie, że dokonuje cesji swoich danych oraz praw do własności intelektualnej rzeczonych treści, jak również, że ww. dane powinny być jego własnością, a w przypadku udostępniania danych osobowych osób trzecich musi poczuwać się do odpowiedzialności za poinformowanie o naszej Polityce Prywatności i uzyskanie odpowiedniej zgody, za co WE ARE KNITTERS nie ponosi żadnej  odpowiedzialności.

Podobnie, w przypadku mentoringu, gdy Użytkownik podaje dane osobowe osoby trzeciej (tj. osoby fizycznej lub prawnej, która nie ma statusu prawnego i/lub nie może dokonać zakupów za pośrednictwem strony internetowej), Użytkownik jest odpowiedzialny za poinformowanie jej o naszej Polityce Prywatności i uzyskanie odpowiedniej zgody, za co WE ARE KNITTERS nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Użytkownik ma możliwość importowania kontaktów bezpośrednio od dostawcy poczty e-mail biorąc całkowitą odpowiedzialność za korzystanie z tych adresów zapisanych w jego usłudze e-mailowej. W tym przypadku, jeżeli Użytkownik dostarcza WE ARE KNITTERS informacji o osobach trzecich, powinien uprzednio poinformować je i uzyskać zgodę odnośnie Polityki Prywatności WE ARE KNITTERS.

Na podstawie powyższych ustaleń, informujemy, że wszystkie adresy e-mail osób trzecich przekazane nam na zasadzie mentoringu będą traktowane z najwyższą poufnością i będą używane wyłącznie do wysyłania zaproszeń e-mail do strony internetowej i nie zostaną włączone do bazy danych WE ARE KNITTERS bez uprzedniej zgody strony trzeciej.

WE ARE KNITTERS zakłada, że dane zostały wprowadzone przez właściciela lub przez upoważnioną osobę, oraz, że są poprawne i dokładne.

 

WOLNE POLA TEKSTOWE

Wolne pola tekstowe do dyspozycji Użytkownika, które pojawiają się na stronie, mają na celu tylko i wyłącznie zbiór informacji, które pomogą w ulepszeniu i usprawnieniu jakości usług, w szczególności dostawy zakupionych produktów.

Użytkownik nie powinien w miejsca oznaczone na stronie jako „wolne pola tekstowe” wprowadzać żadnych danych o charakterze prywatnym bez specjalnego wcześniejszego uprzedzenia WE ARE KNITTERS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

 Nasze usługi są skierowane do osób pełnoletnich, jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, zanim prześlesz nam swoje dane osobowe, musisz uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie własne i stron trzecich w celu ulepszenia: usług (na podstawie analizy nawyków w trakcie nawigacji po stronie), reklamy (w celu odpowiedniego zarzadzania reklamami tej strony internetowej i aby móc zaoferować internetową reklamę behawioralną). Jeżeli Użytkownik kontynuuje nawigację po stronie internetowej, przyjmujemy to jako akceptację ich użycia.

Zgodnie z ustaleniami tej Polityki, “kontynuować nawigację” oznacza kliknąć na jakikolwiek przycisk, pole weryfikujące lub link na stronie, jak również pobranie lub przewinięcie jakichkolwiek treści.

 

Co to jest plik cookie?

Plik cookie to plik pobrany na komputer Użytkownika po uzyskaniu dostępu do niektórych stron internetowych, na przykład tej. Pliki cookie pozwalają stronom internetowym między innymi na przechowywanie i odzyskiwanie informacji o nawykach Użytkownika lub jego urządzeń w trakcie nawigacji oraz w zależności od informacji, które zawierają i sposobu użytkowania urządzeń, mogą być użyte do rozpoznania Użytkownika.

 

Jakich rodzajów plików cookie używa ta strona internetowa?

 Analityczne pliki cookie:  to te pliki cookie używane przez WE ARE KNITTERS lub przez strony trzecie, które pozwalają na określenie liczby użytkowników, a zatem wykonanie pomiarów i dokonanie analizy statystycznej użytkowników strony internetowej. Analiza nawigacji po stronie internetowie ma na celu ulepszenie treści, produktów lub usług oferowanych na ww. stronie.

Reklamowe pliki cookie: to te, które pozwalają na zarządzanie w jak najefektywniejszy sposób reklamą na stronach internetowych, aplikacjach lub platformach, które świadczą zamówione usługi na podstawie takich kryteriów jak treści redagowane lub częstotliwość z jaką wyświetlane są reklamy.

Behawioralne pliki reklamowe cookie: to te, które pozwalają na zarządzanie w jak najefektywniejszy sposób reklamą na stronach internetowych, aplikacjach lub platformach, które świadczą zamówione usług. Te pliki cookie przechowują informacje o zachowaniu użytkowników, które uzyskuje się poprzez ciągłą obserwację działań związanych z nawykami podczas nawigacji, co umożliwia stworzenie określonego profilu do wyświetlania reklam na podstawie działań i zainteresowań Użytkownika. 

W szczególności, ta strona internetowa używa:

  1. Google Analytics Cookies, narzędzie analityczne oferowane przez Google Inc.
  2. ADTECH Cookies, narzędzie analityczne oferowane przez AOL Inc.
  3. Yahoo Analytics Cookies, narzędzie analityczne Yahoo Inc.
  4. DoubleClick Cookies, mają na celu wyświetlanie reklam na podstawie treści istotnych dla użytkownika, poprawę skuteczności kampanii reklamowych oraz unikanie wyświetlania reklam, które użytkownik już widział. Narzędzie oferowane przez Google LLC.

 

 

W jaki sposób Użytkownik może zablokować lub usunać pliki cookie wykorzystywane przez tą stronę internetową?

Użytkownik może zezwolić, zablokować lub usunąć pliki cookie zainstalowane w swoim urządzeniu poprzez konfigurację opcji nawigacji w jego przeglądarce.