Robótki na drutach
Needle
Drut(y)
Cable needle
Drut pomocniczy
Circular needle
Druty na żyłce
Increase stitches
Border
Brzeg, obszycie
Scarf
Szalik
Cardigan
Kardigan
Cast off stitches
Vest
Kamizelka
Place
Umieścić
Cut the yarn
Uciąć włóczkę
Sew
Zszyć
Seam
Szew
Seam shoulders
Zszycie ramion
Cross
Skrzyżować
Neck
Kołnierz/ podkrój szyi
Body
Tułów = tył i przód
Turn work
Odwróć robótkę
From * to *
Od * do *
Drop one stitch
Spuścić oczko
Leave stitches on hold
Zostawianie oczek do przerobienia później
Front
Przód
Slip one stitch as if to knit
Zdjąć 1 oczko jak do przerobienia na prawo
Slipe one stitch as if to purl
Zdjąć 1 oczko jak do przerobienia na lewo
Fold
Złożyć
Neckline
Podkrój szyi
Back
Tył
Hat
Czapka
Thread
Nić
Shoulder
Ramię
Intarsia
Intarsja
Jacquard
Opposite side
Przeciwna strona
Right side
Prawa strona (robótki)
Wrong side
Lewa strona (robótki)
Yarn / wool
Wełna
Length
Długość
Yarn over
Lift
Unieść
Sleeve
Rękaw
Measurement
Miara
Cast on
Nabieranie oczek
Sample
Próbka
Number of rows
Liczba rzędów
Even number
Liczba nieparzysta (rząd nieparzysty)
Odd number
Liczba przysta (rząd parzysty)
Slip stitch
Przekładanie oczka bez przerabiania
Pattern
Wzór
Cuff
Mankiet
Seed stitch
Garter stitch
Cross stitch
Fisherman's rib
ścieg angielski
Stockinette stitch
ścieg pończoszniczy
Reversed stockinette stitch
ścieg pończoszniczy lewy
Purl stitch
Przerabianie na lewo
Linen stitch
Moss stitch
ścieg ryżowy podwójny
Pick up stitches
Armhole
Podkrój rękawa
SK2TPO - slip 1 knit 2, pass slipped stitches over
Zamknięcie podwójne oczek
Skpo - slip 1, knit 1, pass slip stitch over
Zamknięcie oczek
Knit 2 stitches together
Przerabianie 2 oczek razem
Join
łączenie
Dress
Sukienka
Szydełkowanie
Hook
Szydełko
Chain stitch
Crochet
Szydełko
Double crochet
Triple crochet
Słupek podwójny
Double triple crochet
Słupek podwójny
Backstitch
ścieg za igłą
Slip stitch (sl st)
Oczko zamykające
Single crochet
Half double crochet
Półsłupek podwójny