POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

 

Zgodnie z Ustawą Organiczną 15/1999 o ochronie danych osobowych informujemy, że wypełnienie dowolnego formularzu na stronie internetowej udostępnioną przez domenę o nazwie weareknitters.com lub wysłanie wiadomości e-mail na którąkolwiek z naszych skrzynek pocztowych implikuje, że:

 

  1. Twoje dane osobowe będą traktowane jako poufne i staną się częścią plików należących do WE ARE KNITTERS S.L. (określany jako „WE ARE KNITTERS”) z adresem korespondencyjnym: Serrano 110, 5º, 28006, Madrid, aby móc świadczyć wymagane usługi i/lub odpowiadać na Państwa pytania.
  2. Zgadzasz się na możliwość przesyłania drogą elektroniczną komunikatów promocyjnych, usługowych i rozwojowych związanych z WE ARE KNITTERS i firm zewnętrznych pełniących usługi w zakresie włókiennictwa, mody, rozrywki, sportu, żywności i napojów, estetyki i pielęgnacji osobistej, telekomunikacji, finansów, ubezpieczenia, podróży, nieruchomości, budownictwa, szkolenia, masowej konsumpcji, motoryzacji, bezpieczeństwa, energii, wody i organizacji pozarządowych. Jeżeli nie chcesz otrzymywać wspomnianych komunikatów, możesz nas o tym poinformować, zaznaczając odpowiednie pola na naszej stronie internetowej lub pisząc na adres info@weareknitters.com.

  3. Akceptujesz niniejszą politykę prywatności, a także zezwalasz WE ARE KNITTERS na używanie prywatnych informacji zgodnie ze wskazanymi celami.
  4.  Zgadzasz się na niezbędne przekazywanie Twoich danych osobowych świadczącym usługi współpracownikom WE ARE KNITTERS, w których WE ARE KNITTERS jest tylko pośrednikiem. W każdym wypadku będziesz wcześniej poinformowany o tożsamości wspomnianych wyżej współpracowników.

 

 

To od Ciebie zależy czy informacje o Tobie będą aktualne. W każdej chwili masz pełny dostęp i prawo do ich zmiany, usunięcia czy przeglądania wszystkich swoich danych osobowych, które nam przekazałaś/eś. Aby to zrobić, wyślij wiadomość e-mail na adres info@weareknitters.com lub wyślij list na adres Serrano 110, 5º, 28006, Madrid.

Ponosisz pełną odpowiedzialność za poprawność przekazanych danych osobowych. WE ARE KNITTERS nie ponosi odpowiedzialności w wypadku nieścisłości lub fałszu. Podobnie w przypadku podania danych osobowych osoby trzeciej (tj. osoby, która nie ma statusu prawnego i/lub nie może dokonać zakupów za pośrednictwem witryny) odpowiadasz za dokładność podanych informacji; WE ARE KNITTERS za to nie odpowiada. Istnieje możliwość importowania kontaktów bezpośrednio od dostawcy poczty e-mail (Gmail, MSN, Hotmail, Yahoo, AOL, Outlook), odpowiedzialność za korzystanie z tych adresów zapisanych w Twojej usłudze e-mailowej należy wyłącznie do Ciebie. W związku z tym, jeżeli dostarczasz WE ARE KNITTERS informacji o osobach trzecich, powinieneś poinformować ich o warunkach WE ARE KNITTERS i uzyskać uprzednią zgodę.

Kontynuując, informujemy, że wszystkie adresy e-mail osób trzecich, które nam przekazujesz, będą traktowane z najwyższą poufnością i będą używane wyłącznie do wysyłania zaproszeń e-mail do strony internetowej i nie zostaną włączone do plików WE ARE KNITTERS bez uprzedniej zgody strony trzeciej. WE ARE KNITTERS zakłada, że dane zostały wprowadzone przez właściciela lub przez upoważnioną osobę, oraz że są poprawne i dokładne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych WE ARE KNITTERS przyjęło odpowiedni poziom bezpieczeństwa, a ponadto zainstalowało wszelkie dostępne środki, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użytkowaniu, zmianie, dostępowi bez autoryzacji i ich pobraniu.

Usunięcie informacji spowoduje jej zablokowanie, aby nie mogły być przetwarzane ani przeglądane więc nie będą one widoczne, ani dla WE ARE KNITTERS, ani dla osób trzecich. Ponadto informujemy, że niektóre ze skasowanych informacji mogą zostać zapisane przez WE ARE KNITTERS w celu zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi jak spłaty umowne lub zobowiązania podatkowe.

 

WOLNE POLA TEKSTOWE

Wolne pola tekstowe do Waszej dyspozycji, które pojawiają się na stronie, mają na celu tylko i wyłącznie zbiór informacji, które pomogą w ulepszeniu i usprawnieniu jakości usług w szczególności dostarczanie zakupionych produktów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w wolne pola tekstowe nie należy wprowadzać żadnych informacji osobistych, które wymagają średniego lub wysokiego poziomu bezpieczeństwa, bez wcześniejszego uprzedzenia WE ARE KNITTERS (w tym, ale i nie tylko danych dotyczących ideologii, religii, przekonań, przynależności związkowych, zdrowia, pochodzenia i/lub orientacji seksualnej).

 

NIEPEŁNOLETNI

Nasze usługi są skierowane do osób pełnoletnich. Jeżeli jesteś niepełnoletni, zanim prześlesz nam swoje dane osobowe, musisz uzyskać zgodę swoich rodziców lub opiekunów.

 

USE OF COOKIES

This website uses individual and third party cookies with the purpose of bettering our services to show the user advertising related to his preferences through the analysis of his browsing activities. If the user continues navigating the website, we consider this acceptance of their use.

 

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie osób i stron trzecich w celu ulepszenia swoich usług i aby wyświetlać użytkownikowi reklamy związane z jego preferencjami uzyskanymi po analizie jego działań związanych z wyszukiwaniem. Jeżeli użytkownik kontynuuje nawigację po stronie internetowej, przyjmujemy to jako akceptację ich użycia.

 

Co to jest plik cookie?

Plik cookie to plik pobrany na komputer po uzyskaniu dostępu do niektórych witryn, na przykład tej. Pliki cookie pozwalają między innymi na przechowywanie i odzyskiwanie informacji o aktywności użytkownika i jego systemie operacyjnym. W zależności od informacji, które zawierają i systemu operacyjnego, można ich użyć do rozpoznania użytkownika.

 

Jakie rodzaje plików cookie używa ta witryna?

 

Analityczne pliki cookie: pliki cookie używane przez WE ARE KNITTERS lub przez strony trzecie, które umożliwiają nam policzenie liczby użytkowników, wykonanie pomiarów i wykonanie analizy statystycznej na stronie internetowej. Analiza sprawdzanych przez Ciebie stron internetowych ma na celu zaoferowanie lepszych produktów, usług lub treści.

Behawioralne pliki cookie związane z targetingiem: pliki cookie, które pozwalają, w najbardziej efektywny sposób, na zarządzanie publicznymi przestrzeniami sieci. Te pliki cookie przechowują informacje o zachowaniu użytkowników, które uzyskuje się poprzez ciągłą obserwację działań związanych z przeglądaniem i umożliwiają stworzenie określonego profilu do wyświetlania reklam na podstawie działań i zainteresowań.

Ta strona w szczególności używa:

 

Google Analytics Cookies, narzędzie analityczne oferowane przez firmę zewnętrzną Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

ADTECH Cookies, narzędzie analityczne oferowane przez firmę zewnętrzną AOL Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Yahoo Analytics Cookies, narzędzie analityczne oferowane przez firmę zewnętrzną Yahoo Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych

Pliki cookie DoubleClick dostarczane przez firmę zewnętrzną Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Ma na celu wyświetlanie reklam na podstawie treści istotnych dla użytkownika, lepsze raporty skuteczności reklam promocyjnych oraz unikanie wyświetlania reklam, które użytkownik już widział.

 

W jaki sposób użytkownik może blokować lub usuwać pliki cookie wykorzystywane przez witrynę?

 

Użytkownik może zezwolić, zablokować lub usunąć pliki cookie zainstalowane w swoim systemie operacyjnym poprzez konfigurację opcji nawigacji zainstalowanych w jego przeglądarce.

Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane były zbierane za pomocą Google Analytics, możesz zainstalować w swojej przeglądarce narzędzie wyłączające. Więcej informacji tutaj.