Waluta

Płatność kartą kredytową/ debetową

Płatność przy użyciu Kodu rabatowego lub Karty podarunkowej

 

WALUTA

Zarówno płatności jak i zwroty są dokonywane w złotych (PLN).

 

PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ/ DEBETOWĄ 

W trakcie wypełniania danych niezbędnych do realizacji zamówienia w opcji “Formy płatności” wybierz „Karta kredytowa”. Akceptujemy poniższe karty kredytowe:

 

 

Wprowadź dane Twojej karty na naszej stronie www.weareknitters.pl. Korzystamy z przekazu danych w zaszyfrowany sposób SSL, który zapewnia, że proces transmisji informacji dotyczących Twojej karty bankowej będzie przeprowadzony bez zakłóceń i interferencji osób trzecich. Kwota należności pojawi się na Twojej karcie jako zarezerwowana aż do momentu wysyłki zamówienia (wtedy kwota zostanie pobrana z konta) lub zostanie ona anulowana (kwota zarezerwowana zostanie uwolniona).

Płatność Visa, Mastercard

Aby zapłacić tą metodą, wybierz opcję “Karta kredytowa” spośród opcji dostępnych wśród „Form płatności”. Pojawią się trzy pola do wypełnienia: numer karty, data ważności, kod CVV2) (numer składający się z trzech cyfr podany na odwrocie karty).

Aby zdobyć więcej informacji odnośnie systemu bezpieczeństwa dla tych kart, skorzystaj z następujących linków: Visa / Mastercard 

Płatność American Express

System rozpoznaje czy adres udostępniony American Express jest zgodny z adresem podanym na rachunku (Amex address verification system, AVS skrót z angielskiego). W przypadku, gdy podane adresy nie są identyczne, pojawia się możliwość podania dodatkowo adresu emailowego. Twoja przesyłka nie zostanie wysłana aż do momentu, gdy proces identyfikacji zostanie zakończony z powodzeniem.

Zwrotów należności dokonujemy na tę samą kartę, przy pomocy której zostało uprzednio zrealizowane zamówienie niezależnie od typu karty.

 

PŁATNOŚĆ PayU 

Przelew elektroniczny:  Nie musisz przepisywać formularzy i ręcznie zlecać przelewów. Wystarczy, że zalogujesz się do banku i autoryzujesz, wypełnione już, polecenie przelewu. Wygoda, komfort i bezpieczeństwo z PayU.

 

PŁATNOŚĆ PRZY UŻYCIU KODU RABATOWEGO LUB KARTY PODARUNKOWEJ 

Płatność przy użyciu Kodu rabatowego

W trakcie procesu wypełniania danych niezbędnych do realizacji zamówienia poszukaj zakładki “Kody rabatowe”, wprowadź Twój kod w polu do tego przeznaczonym aby został on automatycznie zaaplikowany do należności za zamówienie. Nie istnieje możliwość łączenia kodów, co oznacza, że kody są jednorazowe (na jeden zakup, jeden raz). Jeśli kwota na kuponie jest wyższa niż należność za Twoje zamówienie, nie ma możliwości użycia kodu w trakcie następnych zakupów.

Płatność przy użyciu Karty podarunkowej

W trakcie procesu wypełniania danych niezbędnych do realizacji zamówienia poszukaj zakładki “Karta podarunkowa” i jedynie wprowadź Twój kod w polu do tego przeznaczonym. Jeśli całkowita należność za zamówienie jest wyższa niż wartość Karty podarunkowej, wybierz za pomocą jakiej formy płatności chcesz uiścić brakującą kwotę. Jeżeli wartość Twojej katy podarunkowej jest wyższa niż należność za zamówienie, istnieje możliwość użycia jej ponownie w trakcie następnych zakupów. Kwota pozostała na Karcie podarunkowej będzie dostępna aż do momentu całkowitego jej wykorzystania.

Kody musza zostać wprowadzone w polach do tego przeznaczonych, aby mogły zostać właściwie zaaplikowane. Kod rabatowy nie zadziała wprowadzony w polu przeznaczonym dla Kart podarunkowych i odwrotnie.

W przypadku wykrycia niewłaściwego użycia któregoś z kodów (zarówno dla Kart podarunkowych jaki i Kodów rabatowych), We Are Knitters rezerwuje sobie prawo do ich anulowania.