WYKONYWANIE WARKOCZY
Warkocze są wzorem powstałym ze skrzyżowania oczek. Do ich wykonania będziesz potrzebować drutu pomocniczego, agrafki lub czegoś, na co przełożysz oczka do przerobienia później.
Krok po kroku
Aby wykonać warkocze możesz nabrać tyle oczek, ile chcesz, pod warunkiem, że będzie to parzysta liczba, aby warkocz wypadał na środku.
Zdecyduj, gdzie umieścisz warkocz. Aby wykonać przykładowy warkocz, nabieramy 12 oczek. Sześć oczek utworzy warkocz, a z każdej strony pozostaną 3 oczka.Aby nie zaczynać robótki od skrzyżowania oczek, przerobimy 4 rzędy. Przerób pierwsze 3 oczka ściegiem francuskim (czyli przerabiaj je na prawo), przerób 6 środkowych oczek ściegiem pończoszniczym i przerób ostatnie 3 oczka ściegiem francuskim.
W rzędzie 5 przerób pierwsze 3 oczka na prawo.Przełóż następne 3 oczka bez przerabiania na drut pomocniczy lub agrafkę.
Zawsze umieszczaj je z przodu robótki, aby warkocz zaplatał się w tym samym kierunku.
Przerób następne 3 oczka na prawo.
Przełóż z powrotem na lewy drut oczka, które zostawiłaś do przerobienia później i przerób je na prawo. Na koniec, przerób ostatnie 3 oczka na prawo.
Wykonałaś właśnie swoje pierwsze skrzyżowanie oczek.
Przełóż drut z oczkami do lewej ręki i przerób rząd 6 zgodnie z dotychczasowym wzorem, to znaczy, przerób 3 oczka na prawo, przerób 6 oczek na lewo i przerób 3 oczka na prawo.
Ponownie podmień druty w dłoniach i przerób wszystkie oczka na prawo.
Obróć ponownie robótkę i powtórz kroki 6 i 7 tyle razy, ile potrzeba do osiągnięcia pożądanej długości warkocza.
Gdy przerobisz warkocz o pożądanej długości i jesteś na prawej stronie robótki, przerób ponownie rząd warkocza.Przerób pierwsze 3 oczka na prawo, przełóż bez przerabiania następne 3 oczka na drut pomocniczy lub agrafkę i umieść je z przodu robótki. Przerób następne 3 oczka na prawo. Umieść z powrotem na lewym drucie oczka, które zostawiłaś do przerobienia później i przerób je na prawo. Na koniec, przerób 3 boczne oczka na prawo.
Powtarzaj tyle razy, ile zechcesz.