ŚCIEG ŚCIĄGACZOWY II
Ścieg ściągaczowy II (wykonany na nieparzystej liczbie oczek) przerabia się tak samo jak ścieg ściągaczowy I (wykonany na parzystej liczbie oczek) – tj. przerabiając na zmianę oczka na prawo i na lewo. Różnica polega na tym, że jeśli nabierasz nieparzystą liczbę oczek, musisz zakończyć rząd tym samym rodzajem oczka, którym go rozpoczęłaś. To znaczy, że jeśli rozpoczęłaś rząd oczkiem przerobionym na prawo, musisz zakończyć go także oczkiem przerobionym na prawo.
Krok po kroku
Nie zapomnij, że masz przerabiać oczka tak, jak się prezentują. To znaczy, jeśli oczko jest przerobione na prawo, przerobisz je na prawo, a jeśli oczko jest przerobione na lewo, przerobisz je na lewo. Jeśli przerabiałabyś oczka przeciwnie do tego, jak się prezentują, wykonywałabyś ścieg ryżowy.
Rozpocznij od przerobienia jednego oczka na prawo…
… przenieś nić na przód robótki i przerób oczko na lewo.
… umieść nić z tyłu i przerób oczko na prawo.
Kontynuuj przerabiając na zmianę oczko na prawo i oczko na lewo aż dotrzesz do końca rzędu.
Obróć robótkę i, skoro nabrałaś nieparzystą liczbę oczek, wszystkie rzędy na lewej stronie będą zaczynać się i kończyć oczkiem przerobionym na lewo.
… umieść nić z tyłu robótki i przerób jedno oczko na prawo…
… przenieś nić na przód robótki i przerób jedno oczko na lewo…Kontynuuj, przerabiając na zmianę oczko na prawo i oczko na lewo, zgodnie z tym jak oczka się prezentują.