ŚCIEG RYŻOWY II
Ścieg ryżowy II (na nieparzystej liczbie oczek) wykonuje się tak samo jak ścieg ryżowy I (na parzystej liczbie oczek). Gdy nabierzesz nieparzystą liczbę oczek i przerabiasz na zmianę oczko na prawo i oczko na lewo, wszystkie rzędy będą rozpoczynać się oczkiem przerobionym na prawo. Ważne jest to, że gdy zobaczysz oczko przerobione na lewo, przerobisz je na prawo i na odwrót. Jeśli wszystkie oczka w rzędach przerobiłabyś tak, jak się prezentują (to znaczy, przerabiałabyś na prawo oczka uprzednio przerobione na prawo i na lewo oczka uprzednio przerobione na lewo), wtedy powstałby ścieg ściągaczowy.
Krok po kroku
Rozpocznij powtórzenie rzędu od przerobienia oczka na prawo.
Przenieś nić na przód robótki i przerób następne oczko na lewo.Powtarzaj te kroki aż do końca rzędu.
Gdy skończysz, odwróć robótkę i przerabiaj oczka odwrotnie do tego, jak się prezentują. To znaczy, gdy zobaczysz oczko przerobione na prawo, przerób je na lewo, a gdy zobaczysz oczko przerobione na lewo, przerób je na prawo.
Powtarzaj aż do końca rzędu i aż przerobisz pożądaną liczbę rzędów.