PRZERABIANIE 2 OCZEK RAZEM
Knitting 2 together is a method of decreasing stitches and is worked by knitting two
Krok po kroku
Przerabianie 2 oczek razem to sposób na odejmowanie oczek i polega na przerobieniu dwóch oczek razem na prawo, tak jakby chodziło o pojedyncze oczko. Ten sposób odejmowania oczek skierowany jest na prawo i używa się go do wykonywania ażuru, nadawania kroju robótce, etc.
Gdy zaczynasz przerabiania 2 oczek razem na prawo, wprowadź prawy drut przez dwa oczka jednocześnie.
Owiń drut nicią…
… i przerób oczko na prawo tak, jak zwykle.
Po odjęciu oczka, będziesz mieć o jedno oczko mniej na drucie.