ODEJMOWANIE OCZEK
Odejmowanie ma na celu zmniejszenie liczby oczek na drucie.Możesz wykorzystać to do zwężenia tkaniny i formowania kroju, wykonywania ażuru, otworów na guziki, rękawów…
Krok po kroku
Odejmowanie oczek zawsze utworzy skos na prawo lub lewo, w zależności od sposobu odjęcia oczka. Aby odjąć oczko lewo skośnie, wykonujemy oczko zgubione. W tym celu, wprowadź prawy drut w pierwsze oczko i przełóż je bez przerabiania na prawy drut.
Przerób następne oczko na prawo.
Czubkiem lewego drutu nasuń oczko przełożone bez przerabiania na drugie oczko.Właśnie odjęłaś oczko i masz o jedno oczko mniej.
Kontynuuj przerabianie reszty rzędu. W tym przykładzie przerabiamy próbkę ściegiem pończoszniczym, a zatem należy przerobić rząd na prawo.Na lewej stronie robótki, przerób wszystkie oczka na lewo. Na początku każdego nieparzystego rzędu powtórz poprzedni krok, aż odejmiesz tyle oczek, ile chcesz.Teraz odejmiemy oczko, przerabiając dwa oczka razem na prawo.Remember to make this decrease on the right side of your work.
W tym przykładzie, oczka zamkną się prawo skośnie, dlatego odjęcie oczka wykonamy na końcu rzędu.Wprowadź prawy drut przez następne dwa oczka na lewym drucie i przerób je na prawo tak, jakby były zwykłym oczkiem.Pamiętaj, by odejmować oczka na prawej stronie robótki.
Po skończeniu rzędu, obróć robótkę i przerób następny rząd na lewo.
Obróć robótkę I kontynuuj przerabianie. W tym przykładzie odejmowaliśmy oczka na początku lub na końcu robótki, ale możesz je odejmować, gdziekolwiek zechcesz, w zależności od wzoru lub wskazówek w instrukcji.Odejmij na nowo oczka, przerabiając dwa oczka razem na prawo.You will see how the decrease at the end of the row leans to the right.Repeat and knit as many decreases as you need.Wprowadź igłę przez następne dwa oczka i przerób jedno oczko.Zobaczysz, jak odejmowanie oczek na końcu robótki tworzy skos w prawo.Powtarzaj to i odejmij tyle oczek, ile potrzebujesz.
Aby odjąć oczko podczas robienia na drutach możesz wykorzystać oczko zgubione lub przerobić dwa oczka razem.
Odejmowanie oczek zawsze utworzy skos na prawo lub lewo, w zależności od sposobu odjęcia oczka. Aby odjąć oczko lewo skośnie, wykonujemy oczko zgubione. W tym celu, wprowadź prawy drut w pierwsze oczko i przełóż je bez przerabiania na prawy drut.Przerób następne oczko na prawo.
Czubkiem lewego drutu nasuń oczko przełożone bez przerabiania na drugie oczko.Właśnie odjęłaś oczko i masz o jedno oczko mniej.Kontynuuj przerabianie reszty rzędu. W tym przykładzie przerabiamy próbkę ściegiem pończoszniczym, a zatem należy przerobić rząd na prawo.
Na lewej stronie robótki, przerób wszystkie oczka na lewo. Na początku każdego nieparzystego rzędu powtórz poprzedni krok, aż odejmiesz tyle oczek, ile chcesz.Teraz odejmiemy oczko, przerabiając dwa oczka razem na prawo.Remember to make this decrease on the right side of your work.
W tym przykładzie, oczka zamkną się prawo skośnie, dlatego odjęcie oczka wykonamy na końcu rzędu.Wprowadź prawy drut przez następne dwa oczka na lewym drucie i przerób je na prawo tak, jakby były zwykłym oczkiem.Pamiętaj, by odejmować oczka na prawej stronie robótki.
Po skończeniu rzędu, obróć robótkę i przerób następny rząd na lewo.
Obróć robótkę I kontynuuj przerabianie. W tym przykładzie odejmowaliśmy oczka na początku lub na końcu robótki, ale możesz je odejmować, gdziekolwiek zechcesz, w zależności od wzoru lub wskazówek w instrukcji.Odejmij na nowo oczka, przerabiając dwa oczka razem na prawo.You will see how the decrease at the end of the row leans to the right.Repeat and knit as many decreases as you need.Wprowadź igłę przez następne dwa oczka i przerób jedno oczko.Zobaczysz, jak odejmowanie oczek na końcu robótki tworzy skos w prawo.Powtarzaj to i odejmij tyle oczek, ile potrzebujesz.
Idealnie by było, gdybyś łączyła obydwie metody w tym samym rzędzie: oczko zgubione po prawej stronie i przerabianie dwóch oczek razem po lewej stronie, aby obydwa brzegi były bardziej symetryczne.